Usta Kimdir?

Sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyimlerinin farkında olan, bu değerleri kariyer süreçlerinin başında olan gençlerle toplumsal sorumluluk hissederek gönüllü olarak paylaşan; yol gösterici kişidir.

Kimler Usta Olabilir?

Çalıştığı alanında deneyim sahibi olan, kendi kariyer adımlarını istediği şekilde atabilmiş, yetkinlik ve yeterlilikleri konusunda bilinçli, olumlu veya olumsuz tecrübelerinden yola çıkarak deneyimi gençlerle paylaşarak onlara yol gösterici olmak isteyenler Usta olabilir.

Ustaların özel sektör kuruluşlarında çalışıyor olması, üst düzey yönetici, genel müdür veya firma sahibi gibi pozisyonlarda bulunması gerekmektedir. Kendi şirketi olan, kendi işi ile uğraşan veya girişimci olanlar, projede eğitmen veya danışman olarak projede yer alırlar.

Usta Neler Yapar? 

Usta, projenin bir dönemi boyunca (Ekim-Haziran ayları arası) her ay en az bir kez ve 2 saat, kendi ile eşleştirilmiş olan Çırak ile birebir zaman geçirir. Yapılacak görüşmelerin adımları proje kapsamında belirlenmiş olmak ile birlikte, Usta tarafından da bu sürecin yürütüldüğü bir esneklik bulunmaktadır. Bu şekilde bir Usta, bir proje dönemi boyunca en az 16 saat projeye gönüllü olarak destek vermiş olur.

Ustalar aynı zaman projenin diğer faaliyetleri ve proje ihtiyaçları doğrultusunda istek, imkan ve kaynaklarını ile ekibe destek vermektedirler.

Ustanın Karakter ve Kişilik Özellikleri

 • Profesyonel kariyer, yönetim ve liderlik becerileri ile rol model olmak.
 • Açık fikirli, esnek ve desteğe ihtiyaç duyulan alanların farkında olmak.
 • Kendisini ve diğerlerini geliştirmeye istekli olmak.
 • İletişimde ve ilişki yönetiminde başarılı olmak.
 • Tüm iş yoğunluğuna rağmen Çırak için zaman yaratmak ve ulaşılabilir olmak.

Usta’nın Yapması Gerekenler

 • Kariyer rehberliği ve desteği sağlamak.
 • Rol model olmak.
 • Aktif dinlemek.
 • Çırağa kendi tecrübelerini aktararak yardımcı olmak.
 • Gizliliğe sadık kalmak.
 • Öğrenme hedeflerinin belirlenmesinde yardımcı olmak.
 • Bilgi kaynağı olmak.
 • Geribildirim vermek ve almak.
 • Performansı ve aksiyonları değerlendirmek.
 • Önerilerde bulunmak.
 • Çırağı denemeye ve risk almaya teşvik etmek.
 • Çırağı problemlerini çözmesinde ve karar vermesinde uygun sorular sorarak yardımcı olmak.
 • Çırağın özgüveninin güçlenmesine yardımcı olmak.
 • Çırağın kendi kendine öğrenmesine yardımcı olmak.