2019

Benim Adım Gelecek projesi 2019 / 2020 döneminde çırakların 3. sınıfta projeye katılabileceği, 2 yıl süre ile devam ettikten sonra 4. sınıfın sonunda mezun olacağı bir proje konseptine dönüşmüştür. Bu iki yıllık süre zarfında projeye katılan çırakları, her yıl için farklı bir eğitim müfredatı bekliyor olacak.

2016

Aradan geçen bir demlenme ve olgunlaşma süresinin ardından, yapılan bir uluslararası gençlik değişimi projesi ile Gönüllü Hareketi’ne katılan ve İİBF İşletme 4. sınıfta okuyan bir gönüllümüz tarafından şu düşünceler Gönüllü Hareketi Yönetim Kurulu ile paylaşılmıştır: “Üniversite öğrencileri son sınıfa gelmesine rağmen kendi meslek alanlarında büyük belirsizlikler yaşıyorlar. Kendileri yönlendirilmediği gibi, gelecek kariyerleri ile ilgili bugünden itibaren çalışmaları gerektiğinin farkında bile değiller! Bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz?” Gönüllümüzün bu paylaşımı, tabiri caizse bir devi küllerinden uyandır, uzun zamandır yapılmak istenen bir projeyi yeniden canlandırır.

30 Ağustos 2016 Salı günü yaklaşık 12 saat süren aralıksız süren bir beyin fırtınası ile projenin ilk toplantısı yapıldı. Daha önce oluşturulan proje yeni bilgi, düşünce ve deneyimlerle yeniden ele alındı. 2011 yılında hiç kullanmayan Başarı Akademisi isminin bugüne geldiğimizde çok daha fazla kullanıldığının görülmesi ve “Akademi” kelimesinin çok dejenere edildiğinin düşünülmesinden sonra; gençliğin kendi ideal ve iddiasını yansıtacak bir isim arayışına girildi. Böylece 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilini en verimli şekilde değerlendirilerek, gençlerin hayatına dokunan, uzmanların içerisinde olduğu ve kurumlar tarafından da desteklenen, “Benim Adım Gelecek” projesi kendi özgün adı ve içeriği ile doğarak, sürdürülebilir bir şekilde hayata geçmiş oldu.

2011

Benim Adım Gelecek projesinin temelleri 2011 yılına kadar dayanmaktadır. Gönüllü Hareketi üyelerinin bazıları, üniversite eğitimi aldıkları dönemlerde çeşitli öğrenci topluluklarında mesleki gelişim ve girişimcilik konusunda aktif görev almışlardır. Takip eden yıllarda ise Gönüllü Hareketi’nin üniversite gençliği ile yaptığı çalışmalarda görülmüştür ki, jenerasyon ne kadar değişirse değişsin üniversite öğrencilerinin mesleki gelişim ihtiyaçları değişmemektedir. Buradan hareketle geçmiş deneyimler ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda bir proje geliştirme fikri doğmuştur. Bu fikir çeşitli toplantılarla ele alınmış, proje metinleri yazılmış ve faaliyet planları oluşturulmuştur. “Başarı Akademisi” adı ile oluşturulan bu proje, çeşitli nedenlerle tüm taslak çalışmaları yapılmış olmasına rağmen 2011 yılında hayata geçirilememiştir.