Çırak Kimdir?

Bilgisini ve becerilerini geliştirerek bir kariyer hedefine ulaşmak için kendi sınırlarını zorlayan, deneyim kazanmak için çalışırken aynı zamanda gelişimi için kendisine verilen her türlü desteğe açık ve istekli olan; yolunu çizme konusunda kararlı olan gençtir.

Çırak Karakter ve Kişilik Özellikleri

 • Öğrenmeye açık,
 • Gelişime ve yeniliğe açık,
 • Güvenilir,
 • Duyarlı,
 • Sorumluluk sahibi.

Kimler Çırak Olabilir?

Projeye üniversitelerin İİBF, Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde öğrenim görmekte olan 3 ve 4. sınıf öğrencileri katılabilir.

Çırak Olma Başvuru Kriterleri Nelerdir?

 • Bursa’daki bir üniversite okuyor olmak,
 • Alttan en fazla 2 dersinin kalmış olması,
 • En az A2 seviyesinde herhangi bir yabancı dil bilgisinin olması,

Çıraklık Ne Kadar Sürer?

Projeye “çırak” olarak katılmak isteyen gençler, başvurularını üniversitenin 3.sınıfında yaparlar. Bir yılı tamamladıktan sonra sorumluluklarını yerine getiriyorlarsa, 4.sınıfta da projeye devam etme hakkı kazanır. Böylelikle her çırak, projeye 2 yıl süre ile katıldıktan sonra, 4.sınıfın sonunda projeden mezun olurlar.

Kaç Kişi Çırak Olarak Seçilir?

Çırak kontenjanı her yıl değişkenlik göstermektedir. Buna göre;

 • 2019/2020 döneminde 40 genç
 • 2018/2019 döneminde 37 genç
 • 2017/2018 döneminde 30 genç
 • 2016/2017 döneminde 13 genç

Çıraklar Nasıl Seçilir?

Çırak başvurusu her yıl Eylül ayının başında yayınlanır. Eylül ayının sonuna doğru başvuru formu dolduran çırak adayları arasından, o yıl için belirlenen çırak kontenjan sayısının +15 kişi fazlası mülakata davet edilir. Mülakat çıktılarına göre ise, kontenjan sayısı kadar asil, 5 kişi de yedek olarak seçilir.

Başlıca Çırak Sorumlulukları Nelerdir?

 • Proje ekibi ile her zaman işbirliği içerisinde olmak,
 • Usta-Çırak buluşmalarını eksiksiz gerçekleştirmek,
 • Çıraklar arası öğrenme ve deneyim paylaşımına önem vermek,
 • Projenin tüm faaliyetlerine en az %75 katılım göstermek,
 • Gönüllü Hareketi Derneği’nin ilke ve değerlerine uygun davranmak.

Diğer Çırak Sorumlulukları Nelerdir?

 • Projede en az bir sosyal projeyi hayata geçirmek veya bir proje grubunda yer almak,
 • Derneğin/projenin kaynak geliştirme faaliyetlerinde destek olmak için etkinlik dönemde bir bağış kampanyası açmak,
 • Derneğin yer alacağı bir yardımseverlik koşularında takıma katılmak,

Usta-Çırak İlişkisinde Çırak Tarafından Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Usta-Çırak ilişkisi için istekli olmak.
 • Usta-Çırak ilişkisi boyunca gizlilik prensibine bağlı kalmak, Ustanın paylaştıklarını başkalarıyla paylaşmamak.
 • Usta-Çırak görüşmelerinin organize edilmesi, her görüşme için tarih, yer ve saat belirlenmesi konusunda sorumluluk almak.
 • Usta-Çırak ilişkisinde alınan kararlar doğrultusunda aksiyon almak.
 • Usta-Çırak ilişkisinde edindiği kazanımları kariyer planına entegre etmek.
 • Sorular sormak ve yeniliklere açık olmak.
 • Geribildirim almak ve vermek konusunda istekli olmak.
 • Önemli olduğunu düşündüğü ve geliştirmek istediği konuları gündeme getirmek.